Kriterier för campusundervisning i höst

Fre 08 maj 2020 10:20

En ny samordningsgrupp för coronaanpassad campusutbildning har föreslagit kriterier för vilka som i första hand ska ha sin undervisning på campus i höst, om läget då tillåter.

Undervisning vid sportteknologi och maskiningenjör

Målsättningen är att vi ska kunna genomföra viss undervisning på campus i höst, kallat coronaanpassad campusutbildning. Om det kan genomföras är beroende av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer då.

För att kunna avgöra vilka som ska vara på campus har samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning föreslagit kriterier för prioritering. Kriterierna, som beslutats av rektor idag, säger att i första hand ska kurser med obligatoriska moment som är avgörande för studenternas progression och som måste genomföras på campus prioriteras. I andra hand ska nyantagna studenter till campusprogram prioriteras för att underlätta studiestarten. Samordning ska ske över hela lärosätet för att säkerställa att regeringens och myndigheternas rekommendationer efterlevs.

Beslutet säger också att Mittuniversitetet planerar för coronaanpassad campusutbildning för hösten 2020, med beredskap för att kunna minska eller öka närvaron på campus beroende på läget. Omtentamina i augusti ska genomföras digitalt, undantag beslutas av dekan.

Samordningsgruppen består av representanter från både fakulteter, studentkårer och förvaltning. Sammankallande är Eva Dannetun, prorektor för utbildning.

Inventering av behov och förutsättningar

Just nu pågår en inventering som tar reda på varje institutions behov, förutsättningar och önskemål inför höstens planering. Frågor som ställts handlar bland annat om praktiska moment som kräver t.ex. utrustning/lokaler, när i tid de ska ske, samt storlek på studentgrupper.

Schemaläggning utifrån coronaanpassad campusutbildning

Schemaläggningen för höstterminen ska planeras utifrån de nya kriterierna för coronaanpassad campusutbildning. Schemafunktionen arbetar just nu intensivt med att uppdatera instruktioner och mallar som är anpassade utifrån de nya kriterierna. Så snart detta är klart kommer en påminnelse om att lämna in schemaunderlag att skickas ut.

Sista dag för inlämning av schemaunderlag är satt till 15 maj. Schemafunktionen kommer att kontakta kursansvarig eller studierektor som redan lämnat in schemaunderlag för att stämma av om förändringar behövs utifrån de nya kriterierna.

Läs beslutet

Sidan uppdaterades 2020-08-19