Mittuniversitetets grafiska profil justerad och kompletterad

Rektor har fastställt en uppdaterad version av reglerna för universitetets visuella identitet. Exempelvis så har avsnittet om varumärket tagits bort och en viss möjlighet att använda avataren (logotypens symbol) för digitala tjänster har tillkommit.

CF016625.jpg

Den reviderade grafiska profilen för Mittuniversitetet fastställdes 2015. Sedan dess har universitetet fått en ny strategi. Nya behov med koppling till den visuella identiteten har tillkommit liksom erfarenheter från hur den grafiska profilen tillämpas. Detta gör att rektor beslutat om några justeringar.

Mittuniversitetets grafiska profil ingår i universitetets regelverk och presenteras i en manual i pdf-format som finns tillgänglig som styrdokument på miun.se.

Den uppdaterade manualen innehåller följande förändringar:

  • Avsnittet Bilden av Mittuniversitetet – vårt varumärke har tagits bort eftersom detta beskrivs i Mittuniversitetets övergripande strategidokument.
  • Möjligheten att använda Mittuniversitetets avatar i kombination med namnet Mittuniversitetet har utökats till att i undantagsfall gälla även för digitala tjänster och applikationer, efter beslut av kommunikationschef. (Sid 6 och 12)
  • Det så kallade B-undantaget för Mittuniversitetets logotyp har tagits bort. Detta alternativ var tänkt att användas i undantagsfall när enskilda verksamheter haft ett specifikt behov av att kommunicera sitt namn i logotypen. I praktiken har det dock visat sig att det inte funnits något behov av denna variant.
  • Typsnittsinformationen för webb respektive skyltar har uppdaterats (sid 22), liksom texten om bildspråk (sid 35–38).
  • Exempel på tillämpningar har uppdaterats (sid 40, 48–49) samt kompletterats med bilagor om skyltprogram och filmgrafik (sid 53–89).