Planeringen inför hösten fortsätter | miun.se

Planeringen inför hösten fortsätter

Fre 29 maj 2020 08:51

Det pågår ett omfattande planeringsarbete inför hösten på hela Mittuniversitetet. Fortfarande finns många frågetecken att reda ut och flera ställningstaganden som måste göras.

Campus Östersund fasad hus

Inventering av campusutbildning
Fakulteterna arbetar intensivt med att inventera utbildningarnas behov av campusundervisning och diskussioner pågår på alla nivåer. Inventeringen är sammanställd i en matris som visar vilka perioder på respektive campusort som kan bli kritiska och som kräver vidare planering.

Schemaläggning
Schemafunktionen har fått in schemaunderlag och ska nu påbörja pusslet med att lägga scheman på ett sätt som minimerar risker för smittspridning. Scheman som redan var lagda då rektor tog beslut om coronaanpassad undervisning behöver läggas om utifrån coronaanpassade schemaunderlag. Schemafunktionen ber kursansvariga/lärare att höra av sig vid oklarheter och funderingar och är öppna för dialog för att tillsammans kunna lösa detta på bästa sätt.

Välkomstbrev
Arbetet med välkomstbreven till nya studenter har påbörjats. I breven får studenterna viktig information om utbildningens upplägg och eventuella anpassningar från respektive utbildningsansvarig. Välkomstbreven blir tillgängliga för studenterna i samband med att antagningsbeskeden går ut den 9 juli, men kan uppdateras även efteråt vid behov.

En rekommendation är att uppdatera välkomstbrevet i händelse av förändringar för att studenterna och Servicecenter ska kunna hitta information och veta vad som gäller. 

Instruktioner för hur du uppdaterar väkomstbrev hittar du här.

Digital tentamen
De digitala tentor i verktyget Inspera som ska genomföras i höst planeras i första hand att ges som hemtentor. Om restriktionerna lättar och vi kan öppna upp för digital salstentamen på campus behöver salar bokas via tentamenssamordnarna. INFRA ser över möjligheterna att anpassa ett antal tentasalar på respektive campus för att kunna genomföra digital tentamen.  

Hur länge ska vi jobba på distans?
En stor fråga handlar om när och hur personalen ska kunna komma tillbaka till sina arbetsplatser.
–Just nu finns tyvärr inga raka svar. Vi behöver vara förberedda på att anpassningarna kan behöva pågå under en lägre period. För personalen skulle det kunna innebära att de som har möjlighet att arbeta hemifrån fortsätter att göra det, för att minska antalet kontaktytor för de som måste vara på plats, säger Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-08-19