Leverantören av Primula byter driftmiljö vilket innebär att systemet kommer vara helt stängt för alla under perioden 1-3/6.

Hålltiderna för lönekörningen är oförändrade och nedanstående datum gäller för att ärenden ska hinna med till junilönen.

31/5 – sista dag för lärare att lägga in semester, om det inte ska läggas ut schablonsemester automatisk
5/6 – senast dag för manuella löneunderlag att vara HR tillhanda
9/6 – senast dag för prefekt/chef att attestera ärenden