Regeringens krav på distansundervisning lättas upp

Fre 29 maj 2020 17:34

Idag 29 maj meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att rekommendationen om distansundervisning tas bort från den 15 juni. För universitet och högskolor kan undervisning ändå behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Studenter, Sundsvall, utomhus

Från regeringens pressmeddelande:
– Beskedet är viktigt. Nu kan studenter, universitet och högskolor förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna. Tillsammans kan vi klara detta, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 
Läs hela pressmeddelandet 

Från Folkhälsomyndighetens pressmeddelande:
Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot vuxna studenter hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Ytterst är det upp till huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att minimera smittspridning.
Läs hela pressmeddelandet

Hur påverkar detta Mittuniversitetets planering?
­–Det är glädjande att det går åt rätt håll, men vi har fortfarande ett ansvar att bidra till minskad smittspridning. Det gör vi bäst genom att fortsätta planera för coronaanpassad campusundervisning så som vi gör, säger Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusundervisning.

Hur gör andra lärosäten?
Förvaltningschef Lotten Glans deltog i SUHF:s förbundförsamling samtidigt som beskedet från regeringen kom. På mötet kom diskussionen om lärosätenas planering att helt handla om hur beskedet påverkar.

–De lärosäten som bestämt sig för distansundervisning i höst börjar nu fundera på om och hur de ska kunna bedriva undervisning på ett coronaanpassat sätt. Flera såg utmaningar med att anpassa undervisningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, så som att sitta utspritt och inte vara för stora grupper. Min bedömning är att vårt koncept med coronaanpassad campusutbildning ligger helt i linje med dagens nya rekommendationer. Jag skulle säga att vi nog ligger i framkant som redan har börjat planera på detta sätt, säger Lotten Glans.

Påverkar detta hur vi ser på distansarbete för personalen?
­–Även här tror vi att det bästa är att skynda långsamt under hösten för att göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Genom att de som har möjlighet fortsätter att arbeta hemifrån, så minskar vi antalet kontaktytor för de som måste vara på campus, men vi kommer självklart följa utvecklingen noga även framöver, säger Eva Dannetun.

 

Samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning kommer att ha ett extrainsatt möte på måndag 1 juni. Mer information kommer.

Läs mer om Mittuniversitetets planering inför hösten 

 

Sidan uppdaterades 2020-08-19