Säkrare inloggning till ditt användarkonto

Nu påbörjar INFRA en stegvis lansering av multifaktorautentisering, MFA. Du kommer att få ett mejl med mer information när det är dags för dig att börja använda MFA.

Webb säkerhet

Multifaktor-autentisering är en metod för åtkomstkontroll, som bygger på att användaren ska verifiera sig på två eller fler sätt för att kunna logga in.

Under våren har ett antal kapningar av medarbetares användarkonton genomförts. Det innebär att obehöriga har kommit över medarbetares lösenord och lyckats logga in med detta. Oftast sker det här genom nätfiske via e-post och det huvudsakliga syftet brukar vara att leta efter bankuppgifter och skicka e-post från kontot för att locka fler till detta nätfiske.

Nu införs multifaktorautentisering (MFA) på Mittuniversitetet för att förhindra detta. Det innebär att om någon som befinner sig utanför campus (inklusive du själv) försöker nå en funktion hos Mittuniversitetet som kräver att ditt lösenord anges, kommer det att plinga till i din telefon (tjänstemobilen) och du måste godkänna att inloggning är ok.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med fortsatta instruktioner när det är tid för dig att börja använda MFA.

Läs tidigare medarbetarinfo om nätfiske

Guider

Guider för MFA för Windows och Mac