Christina Sandström ny ekonomichef

Den 1 september välkomnar vi Christina Sandström som ny ekonomichef. Hon kommer närmast från Bolagsverket.

Porträtt av Christina Sandström, ekonomichef

Christina har ett långt förflutet inom olika bolag i TeliaSonera-koncernen som controller och chef inom både Financial och Business Control.

På Bolagsverket har Christina arbetat som ekonomicontroller, främst mot avdelningarna för it, digitalisering och innovation, där många av myndighetens utvecklingsinsatser bedrivs.

– Att jobba i universitetsvärlden är verkligen lockande för mig – framtiden skapas i utbildnings- och forskningsvärlden, säger Christina, som fortsätter:

– Nu ser jag verkligen fram emot att få träffa alla medarbetare och övriga intressenter i verksamheten.  

Christina kommer att utgå från Campus Sundsvall.