Coronaanpassad campusutbildning i höst enligt regeringens nya riktlinjer

Mån 01 jun 2020 15:23

Mittuniversitetet fortsätter att planera för coronaanpassad campusutbildning i höst vilket innebär att prioriterade moment kan återupptas på campus, men att distansundervisning fortsätter för många.

Studenter, utomhus, Östersund

I fredags 29 maj meddelade regeringen att kravet på distansundervisning med anledning av coronaviruset lättas upp. Se fredagens nyhet på medarbetarwebben. Samtidigt gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att vi fortsätter att planera för det vi på Mittuniversitetet kallar ”coronaanpassad campusutbildning”.

Idag har samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning haft ett extra möte med anledning av regeringens nya riktlinjer i fredags. Där fastslogs att vi är rätt ute och att Mittuniversitetets planering går helt i linje med vad regeringen och Folkhälsomyndigheten nu säger.

I Folkhälsomyndighetens pressmeddelande framgår bland annat att:

”Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.”

Råd till lärare håller på att tas fram
Samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning håller just nu på att utarbeta råd till lärare kring hur de på bästa sätt kan planera och genomföra campusundervisningen i klassrummet för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information till studenter
Studenterna har informerats om de nya riktlinjerna via en nyhet på studentwebben. Nyheten gäller de allmänna riktlinjerna och säger samtidigt att studenten får mer information om vad som gäller i respektive utbildning från sin lärare.

Rekommendation om distansarbete kvarstår
Så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan bör arbeta hemifrån ska Mittuniversitetet följa den rekommendationen.

– Genom att de som har möjlighet fortsätter att arbeta hemifrån, så minskar vi antalet kontaktytor för de som måste vara på campus, men vi kommer självklart följa utvecklingen noga även framöver, säger Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.

Ny ledningspodd på onsdag 
På onsdag den 3 juni ska en ny ledningspodd spelas in där samtalet ska handla om planeringen inför höstens coronaanpassningar.

 

Sidan uppdaterades 2021-04-07