Hänvisa telefon och mejl vid semester

Glöm inte att lägga in frånvarohänvisning när du tar semester. Visste du att du även kan låta någon annan hantera din e-post?

Kom ihåg att lägga en frånvarohänvisning med information när du är tillbaka i din telefon, Skype, Touchpoint och Outlook. Detta är bra information för dina kollegor och studenter som söker dig samt Servicecenterpersonalen vid behov av hänvisning av samtal. Här finns en instruktion om hur de lägger upp en frånvarohänvisning om semester i Outlook.

Låta annan medarbetare hantera e-post

Visst vet du om att du under din semester kan låta en kollega eller annan medarbetare hantera din e-post. Här finns en instruktion om hur du överlåter hanteringen av din e-post t. ex. till en kollega under din semester. Om det inte finns någon på plats som du kan överlåta hanteringen av din e-post till är ett tips att hänvisa till en funktionsbrevlåda.

Glöm inte heller ditt fysiska postfack. Be gärna någon titta i det med jämna mellanrum under din semester.