Tor 25 jun 2020 14:02

För att Mittuniversitetet ska kunna bedriva coronaanpassad campusutbildning i höst pågår övergripande förberedelser av lokalerna på campus som ska vara åtgärdade till terminsstarten.

Undervisning, sportteknologi och maskiningenjör

– Avdelningen för infrastruktur, INFRA, inventerar lokaler och utreder förutsättningarna och kommer att svara för mycket av det praktiska genomförandet när det gäller att anpassa lokalerna utifrån gällande rekommendationer, berättar Helena Wallskog, avdelningschef för INFRA.

Planering och insatser koordineras och beslutas av samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.  

Följande förberedelser och åtgärder är exempel på vad som pågår inför hösterminstarten:

  • INFRA har inventerat alla utbildningslokaler. Ca 50 procent av alla sittplatser kommer att fysiskt plockas bort. Gradängsalarna kommer att tejpas, så att ca en tredjedel av sittplatserna blir tillgängliga. När det gäller datasalarna så kommer vissa av dem att glesas ut, men inte alla, dialog pågår mellan INFRA och utbildningarna.
  • Handsprit och tangentbordsrengöring kommer att finnas i datasalarna. Det kommer även att bli utökad städning med daglig rengöring av tangentbord.
  • Handsprit planeras även finnas i anslutning till andra ”gruppytor” på campus.
  • Lärosalarna kommer att vara upplåsta dagtid för att undvika gruppbildning utanför salar.
  • Gemensamma ytor kommer inte att möbleras om men kommer att skyltas upp med uppmaningar om att hålla avstånd.
  • Servicecenter ser över hur antalet besökare kan glesas ut och de kommer att sätta upp info-skyltar, band och avståndsmarkeringar som vägleder besökarna.
  • Stationerna för att skapa Miun-kort har flyttats till rymligare lokaler där det finns mer utrymme att invänta sin tur att skapa ett kort, och Servicecenter ser över hur utlämningen av korten ska kunna genomföras utan för mycket köbildning.
  • Mittuniversitetet driver inte restaurangerna på campus men INFRA har en tät dialog med dem för att följa upp att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Ett koncept för information och skyltning med budskap om att ta hänsyn och hålla avstånd håller på att tas fram i samarbete mellan samordningsgruppen, INFRA och kommunikationsavdelningen. Det kommer att användas på skyltar, affischer, digitala anslagstavlor o. dyl.

– Det kommer att krävas ett stort eget ansvarstagande från dem som vistas på campus i höst när det gäller att visa hänsyn och hålla avstånd, de förberedelser som nu pågår ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje enskild att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sammanfattar Helena.

Sidan uppdaterades 2020-08-19