Möjligheter för salstentamen i höst

Institutionerna avgör vilka examinationer som ska ges förtur till salstentamen i höst. Behovet av prioritering beror främst på risken för brist på tentavakter och tentasalar.

Schemafunktionen har fått in många uppgifter från kursansvariga om salstentamen för studenter i olika terminer under höstterminens första tio veckor. Grunden för behovet av prioritering är den osäkerhet som finns om salar och tentavakter kommer att räcka till för alla önskemål.

Varje institution behöver därför prioritera vilka examinationer som ska ges förtur till salstentamen. En förutsättning är att tentamenssamordningen har möjlighet att ordna tentamensvakter samt att lämpliga lokaler finns tillgängliga. Kan inte detta tillgodoses behöver tentamen genomföras i annan form.

För att få en samlad bild önskar schemafunktionen att varje institution gör en lista över vilka kurser, inklusive kurskod, som är prioriterade för salstentamen. Listor kan mailas till schemasvl@miun.se eller schemaosd@miun.se