Ny funktion för visselblåsning på miun.se

En visselblåsarfunktion för anmälan av korruption och andra allvarliga oegentligheter i verksamheten har lagts upp på miun.se. Funktionen vänder sig såväl till universitetets medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser som tyder på missförhållanden.

visselpipa

Syftet med funktionen är att underlätta anmälan av missförhållanden som universitetet annars inte skulle ha fått kännedom om, det vill säga sådant som rör universitetets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa. Du som anmäler kan välja att göra det på olika sätt. Vid behov kan du också välja att göra det anonymt. Visselblåsarfunktionen bemannas av chefsjuristen och chefen för internrevisionen som rapporterar till rektor, eller i de fall det bedöms som olämpligt att rapportera till rektor, till universitetsstyrelsens ordförande.

Anmälningar till visselblåsarfunktionen ska gälla iakttagelser kopplade till personer i universitetets ledning, personer som har rätt att fatta beslut om eller hantera myndighetens medel, samt andra nyckelpersoner i organisationen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid en anmälan, vad den ska innehålla, hur du gör samt få information om hur en utredning går till. Visselblåsarsidan når du annars enklast genom att klicka på ”Kris och säkerhet” som finns längst ner i sidfoten på alla sidor på miun.se.