Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende

I konkurrens med tio andra lärosäten har Mittuniversitetets ansökan om att få fortsätta ge Rektorsprogrammet åren 2021-2027 bifallits av Skolverket.

CF016638.jpg

− Vi ser Skolverkets beslut som en bekräftelse på att vår utbildning håller hög kvalitet och noterar med tillfredsställelse Skolverkets bedömning att vår uppbyggnad av delkurser, ingång och perspektiv är spännande och pedagogiskt genomtänkta. Det ligger i linje med de utvärderingar som kursdeltagare gett oss löpande under utbildningens gång, säger Göran Bostedt, utbildningschef för Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet.

I sitt beslut markerar Skolverket som en styrka hur Mittuniversitetet integrerar praktik och teori på ett genomtänkt sätt i sitt Rektorsprogram. Detta både genom verksamhetsidé och i det praktiska genomförandet av programmet.

Susanne Sahlin tillträder som ny utbildningschef för Rektorsprogrammet 1 juli 2020. Susanne Sahlin är universitetslektor i pedagogik på Institutionen för Utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet.

− Jag är oerhört stolt över att vi fått förtroendet att bedriva Rektorsprogrammet igen av Skolverket och ser fram emot att få konsolidera och utveckla vårt nya Rektorsprogram tillsammans med rektorsutbildarna på Mittuniversitetet, våra huvudmän och partners i regionen. Jag ser också fram emot att i samarbete få leda och utveckla vår verksamhet, säger Susanne Sahlin.

Totalt fick sju lärosäten klartecken för att bedriva rektorsprogrammet under de kommande sex åren. Utöver Mittuniversitetet är det Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Sedan starten 2015 har fem kursgrupper och143 deltagare examinerats från Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet.