Ett urval av domänkategorier blockeras för åtkomst från Mittuniversitetets nät

Varför informationssäkerhet_.png

Som ett led i höjd säkerhet inom Mittuniversitetet kommer ett urval av domänkategorier att blockeras för åtkomst från Mittuniversitetets nät. Urvalet baseras på säkerhet, hot, lagar samt program som är kända för högt bandbreddsnyttjande och som ej är förenliga med organisationens verksamhet.

Blockeringen träder i kraft den 2/7, klockan 09.00