Stärka forskningsprojekt med samfinansiering

Tis 30 jun 15:35

Idag beslutades att en strategisk samfinansiering inrättas för att premiera forskare som erhållit forskningsmedel i hård konkurrens från Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Gamla bildbanksbilder

För projekt som startar 1 juli 2020, står rektor för en samfinansiering med 25 procent av det totala beloppet som tilldelas universitetet.

− Forskningsgruppen får extra medel som stärker forskningsprojektet, vilket då ökar konkurrenskraften vid ansökningstillfället eller ger möjlighet att satsa på något annat som utvecklar forskningen på sikt. Universitetsledningen ser att det finns relativt stor potential att öka den externa forskningsfinansieringen och ge bättre förutsättningar för mer forskning framöver, säger Ludde Edgren, avdelningschef för forsknings- och utbildningsstöd, FUS.

För att stötta våra forskare och öka chanserna till ett beviljat anslag så finns forskningsrådgivarna Nina Erkenstam och Torbjörn Westerlund vid FUS. De hjälper till att diskutera upplägg på ansökan, finansiärernas motiv, krav och regler samt kritiskt granska ansökan med mera.

− Kontakta gärna våra forskningsrådgivare tidigt i processen, för att vi ska kunna ge er ett så bra stöd som möjligt, uppmanar Ludde Edgren. 

 

Här finns kontaktuppgifter till våra forskningsrådgivare