O365-projektet rekommenderar att du inför hösten bokar dina digitala möten i Teams i stället för Skype som är på väg att fasas ut.

Mittuniversitetet genomför just nu en övergång från Skype till Teams eftersom Microsoft kommer att avveckla Skype om ett år.

Planen är att Skype ska vara avvecklat vid Mittuniversitetet senast till årsskiftet.