Mån 31 aug 2020 06:00

Idag startar höstterminen och studenter och medarbetare välkomnas tillbaka till en annorlunda vardag i pandemins spår. Många anpassningar görs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt utan onödiga risker.

Campus Östersund fasad hus

Ett intensivt arbete har pågått inom hela Mittuniversitetet sedan i våras för att anpassa oss efter omständigheterna som coronaviruset medfört. Höstterminen inleds med coronaanpassad undervisning på campus, främst för studenter som behöver genomföra moment på campus för utbildningens progression, samt för förstaårsstudenter, som på exempelvis civilingenjörsprogrammen och lärarutbildningarna.

Civilingenjörsprogrammen har i år rekordmånga antagna till sina sex utbildningar. De olika programmen har hittat lite olika lösningar, men generellt kommer förstaårsstudenterna att prioriteras för campusundervisning.

– Det känns viktigt att förstaårsstudenterna snabbt kommer in i studiemiljön. Alla större föreläsningar sker på distans och labbar delas upp i mindre grupper. Vi försöker även erbjuda labbar på distans i de fall där det är möjligt, berättar Peter Glans, ordförande i programrådet för civilingenjörsprogrammen.

Även lärarutbildningarna har stora studentgrupper och har arbetat mycket med anpassningar inför den kommande terminen.

– Det är viktigt att möta de nya studenterna på campus, för att de ska få möjlighet att lära känna universitetsmiljön, nya studiekamrater och oss lärare. Vi har planerat så att föreläsningar och gruppövningar genomförs i mindre grupper. Några föreläsningar under campusveckorna kommer att sändas via Zoom mellan stora undervisningssalar. Under veckorna mellan campusveckorna kommer vi att ha undervisning av olika slag i Zoom, exempelvis föreläsningar, gruppövningar och litteraturbearbetning, säger Catarina Arvidson, programansvarig för förskollärarprogrammet och kursansvarig för termin 1.

Lokalerna har anpassats
Avdelningen för infrastruktur har anpassat lokalerna på campus bland annat genom att lärosalar och grupprum har möblerats om, eller markerats med tejp, för att underlätta för studenterna att hålla avstånd till varandra. Information om corona/covid-19 har satts upp i anslutning till gemensamma utrymmen på våra campus genom affischer, rollups och bordspratare, samt att handsprit finns uppställd i större entréer.

Fler åtgärder är på gång, bland annat ska rengöringsservetter finnas tillgängliga för rengöring av headset i lärosalarna samt att tangentbord och möss i gemensamma datasalar ska rengöras dagligen.

Inspark i anpassat format
Studentkårerna genomför anpassade insparksaktiviteter programvis och i mindre grupper. Större aktiviteter kan eventuellt genomföras till våren om läget då tillåter, men information om det kommer i så fall senare.

Salstentamen i höst
För salstentamen i höst gäller fortfarande principen att examinationer ska genomföras på distans, men beslut om undantag kan fattas av prefekt utifrån samma kriterier som för coronaanpassad campusutbildning. Dialog tas av schemafunktionen/tentamensfunktionen med varje lärare som i nuläget har en oprioriterad salstentamen schemalagd, dvs. där prefektbeslut tycks saknas.

Frågor och svar inför hösten
På coronasidan på webben finns många frågor och svar som rör höstens verksamhet för dig som medarbetare.

Till frågor och svar

 

 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-08-31