Så arbetar vi hemifrån under hösten

Fre 07 aug 2020 14:14

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan jobba hemifrån ska fortsätta med det under hösten, bland annat för att avlasta kollektivtrafiken. Det gäller även medarbetarna på Mittuniversitetet.

Illustration Coronavirus

Coronaanpassad campusverksamhet kommer att innebära mer närvaro på campus för lärare. De lärare och personer inom förvaltning och kanslier som behöver vara på plats för att bedriva undervisning ska återgå till att jobba på campus. De personer som befinner sig inom riskgrupp eller är beroende av kollektivtrafik och resor behöver ha en dialog med sin närmsta chef om hur detta kan lösas på bästa sätt.

De personer som kan arbeta hemifrån ska fortsatt göra det för att minska antalet personer som befinner sig på campus. Men i de fall personer av arbetsmiljöskäl behöver komma in till campus för att arbeta ska det ges möjlighet till det. När flera personer jobbar på campus samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering. Vilka som ska jobba på plats och vilka som ska jobba hemifrån ska bestämmas utifrån samtal mellan medarbetare och chef.

Vad gäller möten är det upp till respektive mötesledare att ta ställning till om det finns anledning att träffas fysiskt på campus. Det kan exempelvis gälla beslutsmöten. Tänk då på att boka stora lokaler så det går att sprida ut sig. Resor mellan campusorterna kan ske utifrån behov.

Riktlinjerna gäller tills vidare.

 

Få mer information om covid-19 här

 

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-08-19