Microsoft Teams kommer att ersätta Skype for Business (Skype) som huvudkanal för telefonin när Mittuniversitetet den 29 oktober byter leverantör till Tele2.

Microsoft kommer att avveckla Skype nästa år, 2021. Projektet som arbetar med införandet av den nya telefonilösningen har därför, efter dialoger med verksamheten och den nya leverantören Tele2, kommit fram till att Teams ska vara huvudkanal för telefonin. Det betyder att när nuvarande telefoniavtal med Telia löper ut i slutet av oktober (2020) så kommer Skype att sluta att fungera.

Även Telia Touchpoint utgår som system vid bytet av leverantör från Telia till Tele2.

Inför övergången till Teams som kanal för telefonin kommer Office365-licenserna att uppgraderas till A5-nivå som ger tillgång till funktionalitet för telefoni. Det innebär bland annat att, förutom att du kan använda Teams för din telefoni, så kommer det även gå att ringa in till möten (i Teams).

Ansluta till Teams

I nuläget är ca 825 medarbetare anslutna till Teams.

För att bli ansluten behöver du gå en kort utbildning antingen via någon av de champions som finns inom den organisationsdel som du tillhör, eller genom att delta vid den återstående öppna Teamsutbildning som O365-projektet erbjuder den 2 september kl 13:15.

Mer information

Kontakt

Eva Rodin Svantesson

Projektledare|Project Manager

010-142 87 21

Peter Eriksson

It-samordnare|It-samordnare

010-142 88 74