Coronaanpassningar fortsätter under vårterminen

Undervisning och examination ska i första hand även fortsättningsvis bedrivas digitalt, men vissa kurser, kursmoment och salstentamina kan prioriteras för närvaro på campus.

Rollup med texten "Var nära på avstånd"

Idag beslutade rektor att Mittuniversitetet under vårterminen 2021 ska fortsätta bedriva coronaanpassad campusutbildning. Beslutet har fattats med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och de rekommendationer som regering och Folkhälsomyndigheten löpande lämnar samt utifrån ledningsrådets ställningstagande den 11 september 2020.

För campusundervisning prioriteras i första hand obligatoriska kursmoment som är avgörande för studenternas progression och som måste genomföras på campus, och i andra hand prioriteras kursmoment för nyantagna studenter till campusprogram vårterminen 2021 samt studenter som var prioriterade höstterminen 2020. Prefekt beslutar om prioritering i samråd med de som ansvarar för schemaunderlag på institutionen.

Ledningsrådet och samordningsgruppen för coronaanpassad utbildning ser det som viktigt att Mittuniversitetet bibehåller ett levande campus. Utifrån detta är det önskvärt att nya studenter inför studiestart väljer att flytta till regionerna. Därför finns både nyantagna studenter, samt de studenter som antogs till höstterminen, som redan har en vana av viss undervisning på campus, med i prioriteringen.

Salstentamen inkl. omtentamina ersätts generellt även fortsättningsvis med annan examinationsform som inte kräver fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra. Om det finns behov av fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra sker prioritering av prefekt.

Vad gäller för personalen i vår?

Utifrån detta beslut är nästa fråga att diskutera hur personalen ska arbeta under vårterminen – om vi fortsättningsvis ska arbeta hemifrån i första hand eller om direktiven ska ändras.

– Vi har sett att förändringar av läget och nya direktiv kan komma snabbt, samtidigt som vi mår bra av en mer långsiktig plan att förhålla oss till. Vi får indikationer på att flera trivs ganska bra med att arbeta hemifrån, samtidigt som många känner precis tvärtom och vill återgå till arbetsplatsen så fort som möjligt. Vi behöver diskutera vilka olika scenarier vi ser utifrån de fakta vi har för stunden. Arbetet kommer att ske i dialog med de fackliga representanterna, säger Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.

Så snart samordningsgruppen kommit vidare i diskussionen om vårterminen publiceras ny information här i nyhetsflödet på medarbetarwebben.

Läs beslutet om coronaanpassad campusutbildning VT 2021

Till sidan för coronainformation för medarbetare