Handlingsplan för internationalisering – remissomgång

Nu finns ett utkast till en handlingsplan för internationalisering för Mittuniversitetet. Mellan den 1 september och 26 oktober kommer utkastet gå ut på remiss i verksamheten.

Internationalisering, IRO, internationella studenter, utbytesstudenter, utbytesstudier

Under våren och sommaren har en arbetsgrupp bestående av Anna Lindahl (FUS), Sandra Wall-Reinius (HUV), Claes Mattsson (NMT), Kicki Strandh (KOM) samt representanter från studentkårerna arbetat med utkastet. 

Remissvar kan lämnas av såväl enskild medarbetare som grupper av medarbetare, här finns inga begränsningar. För de som vill veta mer eller har frågor om handlingsplanen hålls ett informationspass den 16 september och en workshop 13 oktober, båda via Zoom samt vid behov på engelska. Båda tillfällen riktar sig till alla medarbetare vid lärosätet.

Allt bakgrundsmaterial samt Zoom-länkar till passen finns på Teams i den öppna gruppen ”Miun Internationalisation” under kanalen ”Handlingsplan Internationalisering”.

Remissrundan avslutas 26 oktober klockan 12.00. Remissvar samt eventuella frågor skickas till Anna.Lindahl@miun.se

Handlingsplan internationalisering