Kolla att din hemadress är korrekt i Primula!

Du som har tjänstemobil kommer att få ett nytt SIM-kort skickat till din hemadress i mitten av september. Därför behöver du SENAST den 7 september ha säkerställt att dina adressuppgifter är korrekta i Primula.

När Mittuniversitetet byter leverantör av telefoni vid kommande månadsskifte så måste du som har tjänstemobil byta till nytt SIM-kort annars kommer du inte kunna ringa ut eller ta emot samtal på din mobiltelefon. Det nya SIM-kortet kommer att skickas till din hemadress. Adresserna för utskicket kommer att hämtas i Primula (egenrapporteringssystemet). Gå därför in och kolla så att dina adressuppgifter stämmer. 

Primula når du enklast via Verktyg i topplisten på miun.se när du är inloggad. När du är inne i Primula väljer du ”Min sida” och går in under ”Personuppgifter”, där kan du kontrollera och uppdatera dina adressuppgifter.  

Om du är utomlands eller på annan tillfällig adress under perioden september–oktober kontakta Peter Eriksson eller Elisabeth Gradin som kan ordna med tillfällig leveransadress för ditt SIM-kort, eller om du har andra funderingar om adressen. Du kan även själv lägga in denna adress i Primula senast ovanstående datum. 

Själva bytet av SIM-kort i din telefon ska ske den 1 oktober. Avtalet med Telia löper fram till den 30 september och fram till dess måste du använda ditt nuvarande SIM-kort för att telefonen ska fungera.  

Mer detaljer om bytet av SIM-kort kommer att publiceras här på miun.se/medarbetare.