Nu utökar biblioteket sin studieverkstad med handledning även i matematik. Målgruppen är studenter som behöver stöd i kurser som innehåller matematik eller som upplever sig ha låsningar kopplat till matematik.

Matematikverkstaden bygger på samma modell som studieverkstaden i övrigt, det vill säga dels en drop-in-funktion, dels möjlighet att boka personlig handledning. Allt kommer för tillfället att ske online, berättar Johanna Wolf Watz, handledare och gymnasielärare i matematik.
– Vi kommer så småningom att ha drop in i ett zoom-rum en eftermiddag i veckan, men så här i början så är det tidsbokning med mig som gäller, säger hon.

Stöd på gymnasienivå
Matematikverkstaden vänder sig till studenter som behöver stöd i kurser där matematik utgör en del men även till de som har matematik som huvudämne och känner att de har otillräckliga kunskaper i vissa delar. Stöd ges också till de som har svårt för matematik eller låsningar kopplat till ämnet.
– Det man bör komma ihåg är att det handlar om stöd på gymnasienivå, alltså en förberedande nivå, säger Johanna Wolf Watz.

Här kan du läsa mer om matematikverkstaden och boka tid