Om medarbetare eller studenter smittats av covid-19

Om du som medarbetare testats positivt för covid-19 rekommenderas du att meddela din närmaste chef. Mittuniversitetet har dialog med smittskyddsläkaren om hantering av smittspårning och åtgärder vid eventuell smittspridning inom grupper på lärosätet.

DSC_6875-2.jpg

Med anledning av att skolor i landet har fall av smittspridning där åtgärder behövt vidtas har dialog tagits med smittskyddsläkare om hur hantering av eventuell klustersmitta bör ske hos oss. Dialogen sker via Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.

Studenter och medarbetare uppmanas återigen att följa rekommendationerna samt att testa sig vid misstanke om smitta. Medarbetare uppmanas att kontakta sin närmaste chef och studenter uppmanas att kontakta sin kursansvarige lärare om provresultatet visar på smitta. Detta för att vi så snabbt som möjligt ska få indikationer på om det finns smittspridning inom en viss grupp. 

Uppsala universitet har en situation där drygt 20 studenter (15 september) inom en utbildning smittats med covid-19. Även Wargetinskolan i Östersund berättade i media igår torsdag att flera elever skickats hem som en försiktighetsåtgärd då fall av covid-19 upptäckts.

– Pandemin är inte på något sätt över, utan vi måste alla hålla ut, ta ansvar och följa rekommendationerna för vår egen och andras skull, säger Eva Dannetun.

Det innebär för alla att:

  • stanna hemma om du är sjuk – även om du bara är lite sjuk
  • om du är sjuk – kontakta 1177 för att testa dig
  • håll avstånd till andra – undvik folksamlingar
  • fortsätt tvätta händerna noga och använd handsprit

För oss på Mittuniversitetet innebär det också att:

  • minimera resandet om du har möjlighet
  • arbeta hemifrån om du kan
  • välja digitala möten framför fysiska när det är möjligt
  • respektera avståndsmarkeringar – och låt dessa sitta uppe!
  • respektera den coronaanpassade möbleringen – och möblera inte om!
  • om du testats för covid-19 – stanna hemma under tiden du väntar på provsvaret

Under frågor och svar kan du läsa mer om hur Mittuniversitetet hanterar smittspridning och sjukdomsfall av covid-19.

Till frågor och svar