Vetenskapsdagen - för gymnasieelever

Idag startar Vetenskapsdagen som vänder sig till gymnasieskolor i Västernorrland, Jämtland och Hälsingland. Vetenskapsdagen handlar om att ge inspiration och verktyg till elevernas gymnasiearbete och förbereda inför högre studier.

Föreläsningssal med åhörare

I år presenteras Vetenskapsdagen med filmer där forskare från Mittuniversitetet berättar om den vetenskapliga processen och om aktuell forskning inom olika ämnen. Filmerna finns tillgängliga under längre tid, vilket gör att lärarna kan använda filmerna i sin undervisning på olika sätt.

−På det här sättet får elever och lärare en större möjlighet att ta del av de kompetenser och den bredd vi har på lärosätet. I stället för att begränsa sig till en eller ett par föreläsningar så kan de använda alla filmer, säger Catarina Karlsson, Forsknings- och utbildningsstöd (FUS).

Tidigare år har gymnasieelever besökt Mittuniversitetet, men i år är Vetenskapsdagen digital.

− Även om Vetenskapsdagen är en anpassning på grund av coronapandemin så ser vi flera fördelar. Lärarna kan nu själva avgöra när och hur de vill använda de här inspelningarna. Detta tror vi ökar både tillgängligheten och underlättar för mer kreativitet, säger Gertrud Alirani, Regionalt utvecklingsnätverk (RUN).

Vetenskapsdagen är en aktivitet framtagen i samarbete mellan Mittuniversitetet och gymnasieskolorna i våra regioner.

Se filmerna och läs mer om Vetenskapsdagen