Strax innan jul startade den första av tre kampanjperioder inför sista ansökningsdag 15 april. 

Samhällsvetarstudenter

Mittuniversitetet syns både med en övergripande kampanj och kampanjer för olika utbildningar.

Profilkampanjen går i storstäder och Gävleborg fram till och med 18 januari på YouTube, Facebook och Instagram, och den 4 - 24 januari på Viafree (playversionerna av TV3, TV6, TV8 och TV10).

I HUV:s kampanj marknadsför vi campusutbildningarna  mot målgrupperna 18-24 år, och där går vi med annonsenheter på Facebook, Instagram och Snapchat. Kampanjperiod pågick till 3 januari.

NMT marknadsför några av ingenjörsutbildningarna samt Basåret på Facebook och Instagram, mot målgruppen 18-35 år (-40år för basåret) nationellt och regionalt. Kampanjperiod pågår till 10 januari.

Annonsmaterialet är både filmer och annonser med text och bild. 

Några av de filmer som visas i kampanjen:

Campusstudier
Distansstudier
Sju skäl att studera på Mittuniversitetet
Film för HUV:s utbildningar
Plugga Civilingenjör i teknisk kemi
Plugga Civilingenjör i teknisk fysik