Mittuniversitetet får 700 000 kronor av regeringen i ökade anslag för att främja den psykiska hälsan bland studenterna. Medlen ingår i en pott på totalt 21 miljoner kronor som fördelas bland landets högskolor och universitet under 2021.

huvudvärk, utmattad, psykisk hälsa

En av coronapandemins många ringar på vattnet är att den psykiska ohälsan bland studenterna breder ut sig. Undervisning på distans med allt vad det innebär i form av minskade sociala kontakter och osäker framtida arbetsmarknad skapar otrygghet och dåligt mående.

Universitet och högskolor ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, därför har regeringen bedömt att fler förebyggande insatser nu behöver göras under studietiden. För Mittuniversitettes del innebär det 700 000 kronor under 2021. Pengarna ska gå till att stärka Studenthälsan och bidra till en bättre studiemiljö. Med satsningen vill man särskilt gynna studieovana studenter.