Mån 04 okt 2021 15:03

I fredags avslutades den första besöksveckan i samband med ARC21 och såväl rektor som prorektor konstaterar att det finns goda skäl att se fram emot bedömargruppernas rapporter om en månad.

Här förevisas vindtunneln för de experter som är satta att granska Sports Tech Research Centre. Foto: Anna Backman-Åkerblom.

Vilken är er bild – överlag – av hur besöksveckan har fungerat?

– Det jag har sett har fungerat mycket bra. Bedömarna verkar ha varit mycket noggranna, jobbat hårt men samtidigt varit väldigt trevliga och lyhörda. Däremot hade vi en del problem med våra tekniklösningar under veckan, vilket så klart är viktigt att se över, säger rektor Anders Fällström.

Hur har logistiken och genomförandet fungerat?

– Det mesta har varit väldigt positivt och det blev bra att bedömarna slapp resa mellan orterna, menar Anders.

– Jag kan bara instämma. Veckan fungerade väldigt bra och bedömargrupperna var överlag mycket nöjda med platsbesöket, säger prorektor Håkan Wiklund.


Docent Lars-Erik Rännar visar labbet för additiv tillverkning. Foto: Anna Backman-Åkerblom.

Veckan avslutades med ett möte med expertgruppernas ordförande - hur utföll det?

– Det var ett mycket positivt möte, tycker jag. På måndagen avslutade jag mitt välkomstinlägg med att jag hoppades att expertgrupperna skulle vara mycket noggranna och kritiska och inte vara rädda för att påpeka sådant som inte fungerar. Vid fredagens korta dragningar från ordförandena fick jag intrycket av att det är just det de gjort, men att deras återkoppling sker på ett konstruktivt och positivt sätt.

Redan vid dessa feminuterspresentationer fick vi bra saker med oss att tänka på och när den skriftliga rapporten kommer är jag övertygad om att varje forskningscentrum kommer att få en hel del bra saker att jobba med. Detsamma gäller även på central och fakultetsnivå, säger Anders Fällström.

Vad händer nu? 

– Nästa steg är att expertpanelerna nu skriver sina rapporter och lämnar in dem till oss senast den 5 november. Sedan görs vi en faktagranskning varpå rapporterna justeras om så behövs och de slutgiltiga rapporterna får vi strax därefter. Rapporterna kommer sedan behandlas i forskningsrådet, ledningsrådet och förstås inom fakulteterna, avslutar Håkan Wiklund.

Här kan du se fler bilder från bedömargruppernas platsbesök vid de olika forskningscentren.

                                                                                                                                                                                                   


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-10-12