Industridesign och grafisk design utvärderas inom Treklövern

Fre 08 okt 2021 10:07

Ny utvärderingsomgång inom Treklövern, kluster 22 har startat, där utbildningar inom industridesign och grafisk design ingår. Vid Mittuniversitetet är det huvudområdena Industridesign och grafisk design som utvärderas med utbildningar mot en kandidatexamen.

Uppstartsträff Treklövern utvärdering kluster 22_design
Delar av bedömargruppen för kluster 22 som deltog på upptaktsmötet i Stockholm, från vänster: Daniel Gaffner, Sebastian Orehovacki Månsson, Stephanie Carleklev, Niklas Fagerholm, Åsa Wikberg-Nilsson samt Cecilia Parsberg.

Den 20 september var det upptaktsmöte då den utsedda bedömargruppen träffades för att fastställa tidsplan och planera för utvärderingsarbetet kopplat till klustret. Under hösten arbetar utbildningsansvariga med självvärderingarna som tillsammans med studenters självständiga arbeten ligger till grund för utvärderingen. Vid årsskiftet januari/februari planeras kompletterande intervjuer med bland annat lärare och studenter. Bedömargruppen väntas vara klar med rapporten i slutet av maj. 

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Bedömargruppen består av:
Åsa Wikberg-Nilsson, ordförande och extern bedömare, Luleå tekniska universitet
Niklas Fagerholm, utvärderingsansvarig, Mittuniversitetet
Cecilia Parsberg, bitr. utvärderingsansvarig, Karlstads universitet
Stephanie Carleklev, bitr. utvärderingsansvarig, Linnéuniversitetet
Daniel Gaffner, extern bedömare, Malmö universitet
Sebastian Orehovacki Månsson, studentrepresentant, Linnéuniversitetet
Felicia Höglund, studentrepresentant, Mittuniversitetet
Marie-Louise Hellgren, arbetslivsrepresentant

Läs om Mittuniversitetets kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen

Kontakt

Niklas Fagerholm, Institutionen för design, utvärderingsansvarig vid Mittuniversitetet, niklas.fagerholm@miun.se

Lena Lenner, Fakultetshandläggare NMT, lena.lenner@miun.se, 010-142 82 73

Sidan uppdaterades 2021-10-08