Justerad tidplan för omgång 2 av ARC21

Ons 20 okt 2021 07:44

Planeringen för nästa omgång av forskningsutvärderingen fortsätter, men tidplanen kommer att justeras något.

- Ja, vi gör en justering utifrån önskemål från fakulteterna. Forskningsrådet har diskuterat frågan och vi senarelägger nu genomförandet av omgång 2 för att ge tid för utvärdering av omgång 1, säger Håkan Wiklund ordförande för arbetsgruppen för ARC21.

Ny tidplan ARC21, omgång 2:

År 2022

Jan-Maj             Process för rekrytering av externa experter inleds av fakulteterna.

Maj-Juni            Underlag för indikatorer tas fram inom förvaltningen (färdigställs efter bokslut).  Kompletterande information tas fram av UoA (Unit of Assessment).

Okt-Nov            Intern peer-review om självvärderingar. Revideringar av självvärderingar.

Dec                   Utvärderingsunderlag sammanställs och tillsänds expertpaneler av fakulteterna.

År 2023

Vecka 13           Platsbesök av expertpaneler.

26 maj              Deadline för inlämnande av rapporter från expertpaneler till Mittuniversitetet, därefter faktagranskning och eventuell revidering.

Aug-Sep            Avrapportering steg 2 på Mittuniversitetets ledningsråd.

När det gäller den första omgången av ARC21 så inväntar universitetet rapporterna från expertpanelerna. Deadline för detta är 5 november.

Läs mer om forskningsutvärderingen.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-10-20