Förtydligande med anledning av pandemin | miun.se

Förtydligande med anledning av pandemin

Tis 30 nov 2021 12:24

Den föränderliga covidsituationen skapar många nya funderingar och frågor. Därför kommer här förtydligande information över vad som gäller hos oss på Mittuniversitetet.

I takt med att pandemin ökar i spridning och att nya mutationer uppstår, ökar också frågorna kring vad som gäller och hur vi ska förhålla oss till varandra. För Mittuniversitetet gäller följande:

  • Vi har ingen rätt att kräva eller fråga om medarbetare eller studenter är vaccinerade eller göra åtskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade.

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de restriktioner som för tillfället råder. I dagsläget innebär det att låta testa dig om du är sjuk, oavsett om du är vaccinerad eller inte samt att stanna hemma om du har någon i ditt hushåll som är sjuk. Läs mer om dessa rekommendationer här. Vi uppmanar också, i enlighet med Folkhälsomyndigheten, att vara noga med din handhygien och hålla att avstånd.

  • Personligt ansvar gäller när det gäller att följa råd och rekommendationer från ansvariga myndigheter.


  • Vår verksamhet fortsätter som planerat. Det innebär att undervisningen under läsperiod 2 fortsätter enligt rektorsbeslutet den 21 september, liksom den successiva återgången till arbetsplatsen bland medarbetarna.

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-11-30