Inga nya restriktioner för universitetets verksamhet | miun.se

Inga nya restriktioner för universitetets verksamhet

Fre 26 nov 2021 09:09

Spridningen av Covid-19 har den senaste tiden ökat runt om i Europa och till viss del även i Sverige. Mittuniversitetet påverkas dock inte i dagsläget, därför fortsätter campusundervisning och övrig verksamhet enligt tidigare rektorsbeslut.

I vår del av landet är det framför allt Jämtland som hittills märkt av en ökad smittspridning. Spridningen är dock inte av sådan art att Folkhälsomyndigheten har gått ut med några nya restriktioner som påverkar universitetets verksamhet.

Det innebär att undervisningen under läsperiod 2 fortsätter som planerat, enligt rektorsbeslutet den 21 september, liksom den successiva återgången till arbetsplatsen bland medarbetarna. Däremot behöver vi alla vara extra försiktiga för att förhindra smittspridning. Från och med nu så vill därför Folkhälsomyndigheten att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och låta testa sig. Rekommendationen gäller både för ovaccinerade och vaccinerade personer. Om en person har bekräftad covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar. Det gäller även om du är vaccinerad.

– I dagsläget finns inte några planer på att återgå till distansundervisning, men det kan komma att ändras beroende på utvecklingen av smittläget. Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rapporter och rekommendationer så vi snabbt kan ställa om när dessa omfattar Mittuniversitetets verksamhet, säger Eva Dannetun, prorektor och samordnare för Mittuniversitetets coronainformation.

Kom ihåg att

• stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll är sjuk
• testa dig vid symtom
• tvätta händerna
• håll avstånd.

Läs mer om läsperiod 2

Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten 

 

 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-11-26