Ny institution underlättar ett ämnesövergripande samarbete

Fre 19 nov 10:12

Från och med 1 januari 2022 bildas institutionen för hälsovetenskaper, HOV.

Marie Häggström prefekt OMV

Där bildar institutionen för hälsovetenskap (HLV) och institutionen för omvårdnad (OMV) en ny institution.

Nyligen utsågs Marie Häggström till prefekt vid institutionen för hälsovetenskaper.

— Det kommer bli en stark institution med starkt fokus på hälsa inom såväl forskning som utbildning, säger Marie Häggström.

Det finns en ämnesgemenskap på HOV som kan stärka enskilda ämnen och samtidigt skapa möjligheter för ämnesöverskridande samarbeten.

Inför sammanslagningen har det gjorts en riskanalys vid OMV och HLV där det identifierats risker kring lednings- och samverkansstruktur. Där kommer det bland annat avsättas så kallade integrationsmedel för att kunna göra aktiviteter tillsammans över ämnesgränserna.

— Vi är alla rörande överens om att skapa förutsättningar i tid för alla medarbetare vid institutionen, för att aktivt kunna medverka i olika aktiviteter som kommer att genomföras inom ramen för den nya institutionen HOV, säger Sture Espwall, prefekt vid institutionen för hälsovetenskap.

Arbetet med systemanpassningar pågår för att kunna vara färdigt till början av januari 2022. Vid frågor kring detta så kan man kontakta Kenneth Johansson, systemsamordnare för arbetet.