Schemaändringar kan komma att dröja

Schemaändringar kan komma att dröja

Ons 24 nov 14:31

Schemafunktionen lägger nu kursscheman för läsperiod 3 för högtryck för att schema ska kunna publiceras i mitten av december.

Önskemål om schemaändringar i pågående läsperiod åtgärdas löpande, men under schemaläggningsperiod kan det ta några dagar extra innan ändringen tas omhand och genomförs.

Schemaändringar i pågående läsperiod bör så långt det är möjligt undvikas. Syftet med grundregeln om att publicera scheman 4 veckor före kursstart är framförallt att ge studenterna möjlighet att planera sin vardag.

Denna nyhet är riktad till:Alla lärare