Sofies forskning syns ofta i media - här är hennes bästa tips

Sofies forskning syns ofta i media - här är hennes bästa tips

Lör 23 okt 10:27

Sofie Blombäck, universitetslektor vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) blir ofta kontaktad av riksmedia kring politiska händelser och i aktuella frågor. Nyligen blev Sofie intervjuad av både Sveriges Radio och Sveriges Television.

Sofie Blombäck

 Hur kommer det sig att du blev intervjuad av SVT?

— Journalisten var intresserad av den satsning från de lokala partierna som nämns i inslaget, och hörde av sig för att fråga om det var ett ämne som jag kunde något om. Jag har forskat om partier som inte är representerade i riksdagen, och om röstdelning, så jag tyckte att jag kunde bidra med lite kontext. Jag vet faktiskt inte hur det kom sig att hon kontaktade just mig i det här fallet, men rent allmänt är de vanligaste kontaktvägarna antingen att en forskarkollega tipsar eller att journalisten har en kollega som tidigare intervjuat mig, säger Sofie Blombäck och fortsätter.

— Statsvetenskap är ju ganska ovanligt som forskningsfält i att det ofta finns ett intresse från media att få kommentarer kring aktuella samhällsfrågor och politiska händelser, så det är inte helt ovanligt att få frågor om olika typer av medverkan. Och när man en gång ställt upp på en intervju är det ganska vanligt att samma journalist hör av sig igen nästa gång det behövs en statsvetare, säger Sofie.

Vad betyder den här typen av synlighet för din forskning?

— I det korta perspektivet inte särskilt mycket. Den här typen av mediamedverkan utgår sällan från den forskning som jag håller på med för tillfället, utan snarare från allmän kunskap som jag fått med mig både från forskningen och från undervisningen. På många sätt ligger det faktiskt närmare undervisning, det handlar om att kortfattat förklara teorier och forskningsfynd på ett lättillgängligt sätt. I ett längre perspektiv är det förstås väldigt viktigt att visa upp vad mitt forskningsfält kan bidra med, för att det fortsatt ska finnas en vilja från samhället att finansiera det, och väldigt roligt att det finns ett intresse för de frågor som jag tycker är viktiga och intressanta, säger Sofie.

Se intervjun från SVT med Sofie Blombäck om varför fler röstar på lokala partier

Sofies tips när en journalist ringer

  1. Fundera på om du är den bästa personen att kommentera på det aktuella ämnet. Även om det inte är exakt det du forskar om, kanske du ändå vet mer än någon annan, eftersom det inte finns forskare som forskar om exakt allt. Då är det ofta bra att ställa upp om man hinner och kan, så att vi får in så mycket vetenskaplig grund som möjligt i samhällsdebatten. Kan du däremot komma på någon kollega som passar bättre, tipsa journalisten om hen istället.
  2. Det är helt okej att förslå en annan formulering eller vinkel på frågan. Det är ju vi som forskare som har specialkunskaper, som journalisten kanske inte ens vet att det är intressant att fråga om. Om den som intervjuar inte är mottaglig för den typen av input, och man inte känner sig bekväm med den ursprungliga frågan, är det helt ok att tacka nej. Själv brukar jag till exempel inte ställa upp på intervjuer som enbart går ut på att recensera vem som ”vann” en politisk debatt eller liknande. Det är helt enkelt inte mitt expertområde.
  3. Glöm inte att be om att få se citat! Ju mer ”tekniskt” ens svar är, desto större risk att något blir fel, särskilt när journalisten ska klippa ner en intervju till ett par korta citat. Seriösa journalister har inget emot det, utan brukar uppskatta ens hjälp i att se till att det blir rätt.