”Vi har kommit en bit på vägen när det gäller framtidens arbetssätt”

”Vi har kommit en bit på vägen när det gäller framtidens arbetssätt”

Fre 19 nov 11:18

Mittuniversitetet har startat en förstudie för att definiera vad framtidens arbetssätt betyder för oss och hur detta påverkar verksamheten.

Kicki Strandh

Det handlar om att hitta arbetssätt som bidrar till måluppfyllelse utifrån vårt uppdrag, underlätta samarbete och förenkla vår vardag. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Projektet innefattar även arbetet med framtidens campus.

Utgångspunkten är ett arbetssätt som erbjuder såväl flexibla arbetssätt som mer traditionella och som är visionärt och framåtriktat. Efter nyår beräknas förstudien vara klar gällande framtidens arbetssätt.

Vad händer i projektet just nu?

— Vi har kommit en bit på vägen när det gäller framtidens arbetssätt. Där har vi tillsammans med projektgruppen, utifrån inspelen vi fick under inspirationsdagen i augusti och en trendspaning börjat definiera vad framtidens arbetssätt innebär för oss. I arbetet fokuserar vi inte bara på var vi jobbar utan också hur. I veckan har alla chefer fått ett material för att kunna skapa dialog i arbetsgrupperna kring framtidens arbetssätt där man får möjlighet att ge sin input i arbetet. Vi har också varit ute i olika ledningsgrupper och diskuterat detta, säger Kicki Strandh, kommunikationschef och ordförande i styrgruppen för projektet framtidens arbetssätt och framtidens campus.

Utanför projektet pågår också diskussioner med våra fackliga organisationer?

— Det stämmer, det pågår just nu samtal med de fackliga organisationerna om hur ett mer flexibelt arbetstidsavtal för teknisk/administrativ personal kan se ut så att vi ska kunna uppnå vår ambition med flexibelt arbetssätt. I lärarnas arbetstidsavtal finns redan denna möjlighet i och med att de har årsarbetstid. Mer information kommer att ges så snart det är möjligt, säger Kicki.

Hur kommer vi att jobba i framtiden, vad diskuterar ni i projektet?

— Vi är inte riktigt framme där än. Vi vill gå mot ett mer flexibelt arbetssätt med enklare och mer effektiv administration, där vi har tydliga arbetsprocesser som förenklar och frigör tid och där vi kan nyttja digitaliseringens alla möjligheter, säger Kicki.

Det pågår också en förstudie gällande framtidens campus, vad händer där?

— Där har vi startat dialogen med studenterna och externa intressenter. Vecka 6 startar också våra interna seminarier om framtidens campus, säger Kicki.

Hur ser ni i projektet på ett levande campus?

— Framtidens arbetssätt betyder också att man ska kunna mötas över gränserna eller i coworking-miljöer, där får vi kopplingen till framtidens campus. Vi är ett universitet och beroende av ett levande campus för våra studenter och medarbetare. Men det behöver inte betyda att vi måste sitta på kontoret 100% av vår tid, avslutar Kicki.