Anmäl intresse att delta i forskningskommunikationssatsning

Mån 20 dec 14:34

2022 är ett valår och ett tillfälle för våra forskare att bidra med kunskap i samhällsdebatten och nå nationell synlighet. Är du intresserad av att få tid för att kommunicera din forskning?

En man i kostym står med megafon framför ansiktet

Inom ramen för projektet ”Ökad attraktivitet för Mittuniversitetet” kommer vi därför att göra en satsning som innebär att projektet finansierar tid för forskare som vill ägna mer tid till att kommunicera sin forskning och delta med kunskap i samhällsdebatten.

Utgångspunkten är att avsätta 20% i fyra månader för fyra forskare som under året kan öka sin ambition inom forskningskommunikation. Det går så klart att ändra till 40% under två månader om det blir bättre i det enskilda fallet, det får bli en individuell överenskommelse. Kanske vill man dela på tiden i ett forskarlag? Är du som forskare intresserad av detta?

Anmäl i så fall intresse i detta formulär senast den 22 januari.

Länk till anmälningsformulär

Du kan vara forskare inom vilket ämne som helst och vara junior eller senior forskare. Det viktiga är att du vill kommunicera din forskning och att det finns potential till nationell synlighet! Du kommer att få stöd av Kommunikationsavdelningen och det finns resurser avsatta för ev kostnader som kan tillkomma som resor, produktion etc.

Beslut om vilka som antas till denna satsning fattas av Kommunikationsavdelningen efter samråd i HLG och DLG.