Förändringar med anledning av pandemin

Fre 03 dec 2021 14:07

Den ökade smittspridningen kräver återigen nya åtgärder. Samordningsgruppen för coronafrågor föreslår därför att den successiva återgången till campus ska förlängas till 2022-03-31. Inga ändringar vad gäller undervisningen är dock aktuella i dagsläget.

Utifrån den rådande situationen kommer Samordningsruppen för coronafrågor att föreslå att Rektors beslutsmöte, RBM, förlänger den successiva återgången till campus till att gälla fram till den 31 mars 2022. Enligt det nu gällande beslutet ska full återgång till campus vara genomförd till den 1 januari 2022.  

Digitala möten

När det gäller möten rekommenderar Folkhälsomyndigheten att om möjligt prioriterar digitala lösningar framför fysiska.

Campusundervisning

Undervisningen berörs dock inte av Folkhälsomyndighetens rekommendationer utan undervisningen fortsätter som planerat under läsperiod 2. Något nytt regeringsbeslut om distansundervisning är inte framtaget, och därför inte aktuellt i dagsläget.

Institutionsdagar och julfest

Många avdelningar och institutioner har planerat att träffas under december. Det finns i dagsläget inga direkta restriktioner mot att anordna träffar. Ett allmänt råd är därför att avdelningschef/prefekt besluta om eventuella fysiska träffar efter diskussion med arbetsgruppen. Om ni bestämmer er för att träffas, fundera på att välja lokaler där ni kan hålla avstånd till varandra samt hålla träffarna ortsvis.

Disputationer

Ett antal disputationer är inplanerade i december och januari. I dagsläget finns det inget hinder att genomföra dessa, men det är en fördel om lokalerna är anpassade storleksmässigt så att det går att undvika trängsel.   

I övrigt gäller fortfarande att tvätta händerna ofta, hålla avstånd, stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll är sjuk, samt låta testa dig, oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Här hittar du Folkhälsomyndigheten förslag till åtgärder för att minska smittspridningen

Läs också: Förtydligande med anledning av pandemin

Sidan uppdaterades 2021-12-06