Undervisning på plats och hemarbete för de som kan

Fre 07 jan 2022 10:00

Tillsvidare fortsätter de allmänna råd och rekommendationer från 23 december att gälla för universitet och högskolor.

Den ökade smittspridningen har lett till att Folkhälsomyndigheten återigen uppmanar till hemarbete där så är möjligt. I enlighet med det uppmanar vi nu därför de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån i dialog med sin närmaste chef.

Rekommendationen gäller i nuläget fram till den 31 januari 2022.

För dig som är på plats i våra lokaler gäller att du ska tänka på att hålla avstånd samt följa övriga allmänna rekommendationer och riktlinjer.

Undervisning ska i huvudsak bedrivas på plats

När det gäller universitet och högskolor säger rekommendationerna att undervisning i huvudsak även fortsättningsvis ska ges på plats.

För att glesa ut i undervisningslokalerna och undvika trängsel kan undervisning på distans genomföras t.ex. vid större föreläsningar, men distansundervisning ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

Tentamina och examinationer bör genomföras på plats i lokaler med lämpliga smittskyddsåtgärder, till exempel för att undvika trängsel vid in- och utgång. Vid salstentamina finns handsprit tillgängligt i anslutning till tentasalen samt munskydd för den som vill använda under tentan.

Regeringens beslut att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar påverkar inte ordinarie undervisning och examinationer vid universitetet.

Information till studenter

Du som kurs- och/eller programansvarig uppmanas att informera dina studenter om eventuella förändringar i kursen/utbildningen. Informera gärna även om inga förändringar kommer att ske för att hålla studenterna välinformerade om läget. Du kan exempelvis även länka till den allmänna informationen på Studentwebben.

Läs den allmänna informationen till studenterna på Studentwebben

Sidan uppdaterades 2022-01-07