Mittuniversitetets avslutningshögtid VT21

Mittuniversitetets avslutningshögtid VT21

Mittuniversitetets avslutningshögtid vårterminen 2021 genomförs digitalt den 4 juni.

Avslutningshögtiden vårterminen 2021 kommer att genomföras digitalt på grund av de rådande bestämmelser och rekommendationer rörande sammankomster från ansvariga myndigheter, och på grund av Mittuniversitetets beslut om förlängd digital undervisning fram till den 29 augusti 2021 (Beslut taget 2021-02-02, DNR: MIUN 2020/2647).

Är du ansvarig för schemaläggningen på avgångsstudenternas sista kurs på vårterminen ber vi dig ha i åtanke att inte schemalägga något på eftermiddagen den 4 juni så att de har möjlighet att delta på den digitala avslutningshögtiden.

Anmälan till avslutningshögtiden vårterminen 2021 öppnar den 29 mars och kommer att finnas på den här sidan miun.se/avslutningshogtid. På den sidan återfinns all information rörande avslutningshögtiden om du eller dina studenter har några funderingar.


Vad är Mittuniversitetets avslutningshögtid?
Mittuniversitetets avslutningshögtid är ett tillfälle för universitetet att fira våra avgångsstudenter, tacka dem för deras tid här hos oss och önska dem lycka till. Till Mittuniversitetets avslutningshögtid inbjuds alla universitetets avgångsstudenter att delta, vare sig studenten går en utbildning eller kurs, på campus eller på distans.

Kontakt

Elin Rodin

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 79 67