Fre 05 feb 2021 14:15

Under januari månad erbjöd Mittuniversitetet ett extra tillfälle för salstentamen på grund av pandemin. Detta erbjudande har nu upphört.

Erbjudandet om ett extra tillfälle för salstentamen som togs fram i januari på grund av pandemin har nu upphört. Den då rådande situationen med ökat antal smittade och hårdare restriktioner motiverade erbjudandet för att alla skulle få samma chans att genomföra sin tenta.

Nu har dock situationen återigen förändrats och smittkurvan planats ut. Därför har ledningsrådet och samordningsgruppen för coronaanpassad utbildning beslutat att erbjudandet inte längre är motiverat, och alltså inte längre gäller. Om situationen ändrar sig framöver med en tredje smittspridningsvåg kan frågan komma att lyftas igen.

Sidan uppdaterades 2021-02-05