Påminnelse om möjligheten till delpension

Påminnelse om möjligheten till delpension

Delpensionsavtalet innebär möjligheten att få delpension från 61 år tills du fyller 65, om arbetsgivaren så medger. Ansökan om delpension kan göras vid två tillfällen per år, den 1 mars och den 1 september.

Syftet med avtalet om delpension är att Mittuniversitetet som arbetsgivare, med stöd av avtalet, ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar fram till ordinarie pensionsålder och därmed underlätta bland annat kompetensöverföring och kompetensförsörjning.

Beslut om delpension fattas efter individuell prövning där hänsyn tas till verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar. Inriktningen är att universitetet så långt som möjligt ska försöka tillmötesgå medarbetaren.

Mer information om delpension