Vägledning för användning av digital signering på gång

Vägledning för användning av digital signering på gång

Möjligheten att signera och validera dokument digitalt blev tillgänglig i höstas genom SUNET:s tjänst eduSign. En arbetsgrupp har nu tillsatts som ska tydliggöra vilka typer av dokument som kan signeras digitalt och vilka som kräver egenhändiga fysiska signaturer vid Mittuniversitetet.

Arbetsgruppen leds av chefsjurist Arne Wahlström och består av representanter för avdelningarna ULS, HR, EKO och INFRA. Gruppens uppdrag är att ta fram vägledande information om när digital signering kan användas och inte.

I dagsläget kan tjänsten eduSign användas för digitala dokument som även lagras digitalt. Men den ska inte användas för dokument som hanteras och lagras i fysisk form.

Mer information om tjänsten eduSign.