Tis 23 mar 2021 07:27

Precis som i samhället i övrigt så finns Covid-19 också vid Mittuniversitetet.

Coronavirus Covid-19

Fem personer, fyra studenter och en medarbetare, som vistats på campus Sundsvall under förra veckan, har uppvisat förkylningssymtom och erhållit positiva provsvar för Covid-19 under vecka 11. Personerna har i första hand vistats i hus O och hus S på campus Sundsvall. En student och dennes handledare i hus O har erhållit positivt Covid-svar samt tre studenter som vistats i hus S.

Personer som varit i kontakt med någon av de smittade är identifierade och smittspårning har genomförts. Dessa personer uppmanas att arbeta och studera hemifrån och att vara vaksamma på förkylningssymtom.

Vi fortsätter med försiktighetsåtgärder för att begränsa smittspridning. Vi fortsätter att hålla avstånd, tvätta och sprita händer och att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Alla behöver vara vaksamma om vi får förkylningssymtom och testa oss vid symtom. 

Mittuniversitetets riktlinjer är att medarbetare och studenter vid både Campus Sundsvall och Östersund rekommenderas att arbeta hemifrån. Läs mer här: miun.se/coronanytt

Information till studenter: miun.se/student/corona/

Sidan uppdaterades 2021-03-23