Nu är det precis ett år sedan distansverktyget Inspera användes för första gången på Mittuniversitetet. Sedan dess har cirka 300 tentor genomförts och responsen från både lärare och studenter är positiv.

tårta, ett år

Det som började som ett som ett pilotprojekt för ett mindre antal lärare vid salstentamen fick en snabb vändning i takt med att Coronapandemin gjorde entré. Behovet av ett distansverktyg blev akut och Inspera blev därför taget i skarp drift något snabbare än planerat. Tio salstentor blev plötsligt 65 hemtentor och gruppen på tio lärare växte till drygt 80 på kort tid.
– Idag är det 170 lärare i systemet och nio av tio lärare säger att de skulle rekommendera det till en kollega, säger Stefan Eriksson, projektledare vid IT-avdelningen och den som har som introducerat Inspera på Mittuniversitetet.

Bra respons från lärare och studenter
Med facit i hand blev den snabba lanseringen väldigt lyckad, berättar han.
– Med tanke på att det är drygt 40 procent helt nya studenter som använt Inspera av de som skrivit tentamen i år, så är det mycket glädjande att så många som 80 procent av dem tycker att det är enkelt, eller till och med mycket enkelt, att skriva sin tentamen i verktyget. Varje vecka gör vi en studentenkät bland dem som skrivit tentamen så vi vet ganska väl vad studenterna tycker, och hittills har cirka 9 000 studenter skrivit, säger han. 

Det lättillgängliga formatet och pedagogiskt upplagda avsnitt har gjort att det är enkelt för både lärare och studenter att använda sig av Inspera, som också är universitetets valda plattform för salstentamen. Som lärare behöver man därför inte involvera sig mer i verktyget än att skapa själva tentamen. Själva anmälan och särskilt stöd sköts centralt av tentasamordningen.
– Urkund är dessutom integrerat i plattformen så man får plagiatkontroll automatiskt på frågenivå mot alla inkluderade databaser och inom tentamen, säger Stefan Eriksson.

Team för tips och råd
Med utgångspunkt från lärarenkäter som görs regelbundet anpassas plattformen kontinuerligt för att passa universitetets behov. Ett team där all intresserade lärare kan gå med har tagit form och blivit till en kommunikationskanal för frågor kring Inspera.
– Där tipsar vi om olika tjänster, uppdateringar, utbildningar och liknande. Det har blivit vår primära kanal för att nå ut till lärarna, säger Stefan Eriksson.

En av de fördelar som finns med Inspera är att det går att fortsätta skriva sin tenta även om man skulle ha problem med nätuppkopplingen. Anonymiteten är en annan fördel, då studenten är anonym ända fram till att resultatet är inrapporterat är i Ladok.

Hoppas på snar GDPR-säkring
Sara Jonsson, tentamensamordnare, tycker att arbetet med Inspera har gått rätt smidigt även för dem.
– Nu är vi också många som kan hjälpa till eftersom det är vi på tentasamordningen som sköter allt, lärarna behöver bara lägga in sina tentor och vi utbildar dem i hur de skapar en tenta. Utbildningen tar knappt två timmar, säger hon.

För att göra Inspera ännu mer användbart pågår just nu ett arbete med att göra plattformen GDPR-säkert.  
– Vi jobbar för fullt för att få nya, rättssäkrare tjänster godkända för GDPR. När man ska köra den här typen av program finns det kriterier för vad man inte får göra och vi tittar på de punkterna nu och hoppas få ett besked innan sommaren, säger Stefan Eriksson.

Eva Dannetun, prorektor och beställare av projektet, är mycket nöjd.
– Jag tycker att det är roligt att det är så många lärare som redan har använt verktyget och alltfler provar på! Det är ett väldigt bra arbete som projektgruppen gjort och den utveckling som skett på ett år är fantastisk.

Vill du veta mer om Inspera – kontakta inspera@miun.se