Ny antivirus- och VPN-klient i maj

Under maj månad kommer avdelningen för infrastruktur att införa FortiClient på Mittuniversitetets samtliga Mac och PC.

Egenskaper innefattar:

Virusskanning - Den nya klienten har en virusskanning som tar mindre resurser av din dator när den körs (en gång i veckan).

Sårbarhetsanalys - Klienten kontrollerar vilken version du har av dina programvaror och varnar om det finns någon upptäckt sårbarhet i den version som är installerad. Exempel kan vara om du har webbläsaren Firefox installerad så kan du få rekommendation att uppdatera till senaste version.

VPN - Datorn får möjlighet att koppla upp VPN via FortiClient. Fördel med det är att klienten kopplar upp direkt mot vår brandvägg och det ger stabilare uppkoppling. På PC kan du också välja att koppla ihop det med inloggningen på datorn så att du slipper en särskild inloggning för VPN. Instruktion för att använda VPN via FortiClient finns för både Mac och PC här: Guide VPN

För att din dator ska få klienten installerad behöver den antingen vara inkopplad i nätverket på campus eller uppkopplad via VPN.