En ny, tillförordnad bibliotekschef har nu utsetts av förvaltningschefen. Det blir bibliotekarie Torun Sundström som får axla ansvaret till dess att rekrytering av ny chef är klar.

Biblioteket

Sedan några månader tillbaka står biblioteket utan ordinarie chef, och förvaltningschef Lotten Glans har därför trätt in som tillförordnad chef under en period. Eftersom rekryteringen av en ny chef beräknas ta tid har nu en ny tillförordnad chef utsetts – bibliotekarie Torun Sundström. Hon tillträder den första april och fram till årsskiftet, eller till dess att ny bibliotekschef finns på plats.