Vecka 39 – viktig vecka för forskningsutvärderingen

Måndagen den 27 september inleds det första platsbesöket i ARC21 då externa experter ska utvärdera vår forskning och forskarutbildning

Exteriör Campus Sundsvall

– Under våren fortgår arbetet med att skriva självvärderingar för de miljöer som ingår i den första utvärderingsomgången. Valet av besöksvecka har beslutats i dialog med fakulteterna, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning.

Målsättningen är att platsbesöken ska kunna genomföras på plats som vid tidigare utvärderingar, men med hänsyn till pandemin pågår också planering för att kunna lösa platsbesöken på distans. 

Det preliminära programmet ser ut så här:
Måndag 27 september
Kl. 14.00
Introduktion med rektor, prorektorer, dekaner, utvärderingsledare mfl (länk mellan orterna),
Presentation av Miun, utvärderingsprocessen etc.
Inledande möten i panelerna.

Kl.19.00         
Middag i Östersund respektive Sundsvall.

Tisdag 28 september – torsdag 30 september
Intervjuer och efterarbete på respektive campus, eventuella resor.

Fredag 1 oktober                           
Förmiddag   
Efterarbete 

13.00-14.30 
Rektor, prorektorer och dekaner har avslutande möte med respektive ordförande (länk).

Nu finns också en medarbetarsajt där du kan ta del av det löpande arbetet kring forskningsutvärderingen.

– Målsättningen är att man som medarbetare ska kunna följa det som sker på ett enkelt sätt. Sidorna uppdateras löpande under processen i takt med att arbetet fortskrider, säger Håkan Wiklund.