Corona-anpassad campusutbildning till hösten | miun.se

Corona-anpassad campusutbildning till hösten

Tis 06 apr 2021 15:18

Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång. Det bestämdes vid rektors beslutsmöte, RBM, idag. Än så länge gäller beslutet enbart för höstterminens första läsperiod.

Under mötet beslutades att det är prefekterna som ska avgöra dels vilka program och kurser som ska ges på campus, dels vilka kurser som är prioriterade att genomföra examination på campus. Detta ska ske i samråd med programansvarig och kursansvarig, alternativt studierektor eller motsvarande, efter dialog med studentkårerna.

Vissa kurser prioriteras
Vid campusundervisning och examination får dock endast hälften av platserna i en sal bokas, och rekommenderat är att maximera antalet platser i en sal till 50 så att studenterna kan hålla avstånd till varandra. Är grupperna större kan det därför vara nödvändigt att genomföra undervisning och examination digitalt.

Vid mötet beslutades också att kurser med obligatoriska moment som är avgörande för studenternas progression och som måste genomföras på campus, är prioriterade för campusundervisning.

Beslut om medarbetares närvaro på campus till hösten kommer att tas vid ett senare tillfälle.

Sker någon förändring i smittspridningen kan beslutet komma att ändras.

Här kan du ta del av beslutet från RBM den 6 april 2021


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-07