Nu är det bestämt vem som blir Mittuniversitetets nya ceremonimästare – Pär Olausson, prefekt vid Institutionen för humaniora och samhällskunskap (HSV), ska axla manteln.

En krans läggs på ett huvud. Till höger Pär Olausson

Den nya ceremonimästaren får tillträda sin roll under en speciell tid. I år, liksom förra året, blir det nämligen ingen akademisk högtid, däremot blir det två högtider nästa år. Det är förstås den pågående pandemin som möblerat om i programmet. Hur känns det, Pär Olausson?
– Det blir en hel del att stå i under nästa år, men å andra sidan så har jag nu gott om tid på mig att förbereda det. Att vara ceremonimästare innebär att ansvara för den akademiska högtiden, dels med de praktiska förberedelserna, dels att hålla i ceremonin under själva högtiden, säger han.

Erfaren fakultetsmarskalk
Till ”vardags” hittar man Pär vid HSV, där han är prefekt och docent i statsvetenskap. Han är också docent i offentlig förvaltning vid Åbo akademi, där han var forskarstuderande i början av sin karriär. Redan 1999 hade han sin första anställning vid Mittuniversitetet, men hur bra koll har han på rollen som ceremonimästare?
– Jag har varit fakultetsmarskalk under ett antal år, så jag vet lite grand om vad det innebär. Jag tycker att sådana här traditioner är viktiga, både för de som promoveras förstås, men också för universitetet som sådant. Det är en gammal tradition som vi ska vårda och som binder oss samman med andra universitet. Och personligen tycker jag att det är väldigt roligt att få vara med när de som ska promoveras träder in i ett nytt skede i karriären.

Så, vad händer nu närmast?
– Nu ska vi först fastställa ett datum för vårens högtid. Därefter börjar det praktiska arbetet med att förbereda årshögtiden tillsammans med fakultetsmarskalkarna och kommunikationsavdelningen, säger Pär Olausson.